visbankhistorischOnder het motto 'Ken u stad' vindt u op deze pagina een aantal links naar websites met informatie over de geschiedenis van Vlaardingen. Ook zijn in het overzicht algemene sites opgenomen met erfgoed/historische informatie.

 

 

 

 • Geschiedenis van Vlaardingen
  Een mooi vormgegeven site van het Vlaardings Archeologisch Kantoor (Vlak), het Stadsarchief, Monumentenzorg Vlaardingen en het Museum Vlaardingen met informatie over hun collecties.
  Het laat voorwerpen, monumenten en archiefstukken, foto’s en prenten hun verhaal vertellen.
 • Stadsarchief Vlaardingen
  Het Stadsarchief is een onderzoekscentrum voor allen die zich recreatief of beroepshalve willen verdiepen in de geschiedenis van
  streek, stad, straat en/of familie. Sinds januari 2004 beheert het Stadsarchief ook de archieven van de gemeente Maassluis.
 • Voorouders
  Geen Vlaardinger kan er om heen als hij of zij voorouder onderzoek doet: GDV (Genealogische Databank Vlaardingen) is de omvangrijke genealogische database van het Stadsarchief.
 • Archievenoverzicht Vlaardingen
  Inventarissen van archieven in beheer door Stadsarchief Vlaardingen zijn online te bekijken.
 • Vlaardings Archeologisch Kantoor (Vlak)
  Het Vlak beheert het bodemarchief en voeren het archeologische beleid uit. Dat beleid gaat uit van behoud van het bodemarchief, kennisvermeerdering en het verspreiden van de verkregen informatie over het Vlaardings verleden onder een zo groot mogelijk publiek.
 • Historische Vereniging Vlaardingen (HVV)
  De HVV zet zich in voor het behoud van historisch erfgoed in Vlaardingen.
  En stimuleert publicaties over de historie van Vlaardingen waaronder het Historisch Jaarboek.
 • Museum Vlaardingen
  Het in 1962 opgerichte Museum Vlaardingen beheert collecties over de Nederlandse zeevisserij en de stad Vlaardingen. Vanaf 2015 verhaalt het museum over 5000 jaar leven in de Rijn-Maas delta.
 • Archeologische vereniging Helinium
  Organiseert bijeenkomsten waar vondsten worden uitgezocht. Voor leden zijn er ook excursies en geeft ze het blad Terra Nigra uit.
 • Streekmuseum Jan Anderson
  Informatie over het museum, de collecties en bezoekersinformatie.
 • Maritiem Digitaal
  Zoek in de collectie van verschillende maritieme musea waaronder die van Museum Vlaardingen.

 

Nog meer Historisch Vlaardingen

 • Ken Uw Stad
  Het ServiceTeam VVV Vlaardingen bestaat uit een groep vrijwilligers, die zich bezighoudt met activiteiten op het gebied van 'cultuur-historische promotie van Vlaardingen' en is vooral bekend als de organisator van de cursus Ken Uw Stad en rondwandelingen.
 • YouTube kanaal Oud Vlaardingen TV
  Met onder andere filmpjes over de geschiedenis van de stad gemaakt in samenwerking met het Stadsarchief.
 • Vlaardingen 1018
  Beleef Vlaardingen 1018 in 2018. In het jaar 2018 herdenkt Vlaardingen de Slag bij Vlaardingen en het ontstaan van Holland met verschillende activiteiten.  
 • Slag bij Vlaardingen
  Website van Kees Nieuwenhuijsen over de Slag bij Vlaardingen op 29 juli 1018. Deze veldslag markeerde het begin van het zelfstandige graafschap Holland.
 • Stichting Geuzenverzet
  De doelstelling van de Stichting is: "om de democratie in Nederland in stand te houden en te bevorderen en de waakzaamheid te vergroten tegen alle vormen van dictatuur, discriminatie en racisme". Jaarlijks wordt in Vlaardingen in de Grote Kerk de Geuzenpenning uitgereikt. Op de site is ook korte informatie te vinden over de Geuzen tijdens de Tweede Wereldoorlog en het Geuzenmonument.
 • Bronnenlijst WO 2: een selectie van bronnen (pdf). Is bedoeld als eerste oriëntatie. Samengesteld door de bibliotheek en het Stadsarchief. Met als bijlage een keuze uit titels voor groep 7. 

 

HISTORISCH; ALGEMEEN

Maassluis

Stadsarchief Vlaardingen beheert het oud archief van de gemeente Maassluis. Vandaar ook het onderstaande overzicht. 

 • Maassluise bronnen en archieven | informatie van Stadsarchief Vlaardingen.
 • Historische Vereniging Maassluis
  Historische Vereniging Maassluis (HVM) is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de Maassluisse historie. Publiceert twee maal per jaar 'Historische schetsen van en over Maassluis'.
 • Gemeentemuseum Maassluis
  Het Gemeentemuseum Maassluis beheert en presenteert een historische en een beeldende-kunstcollectie en organiseert ook diverse culturele manifestaties en wisseltentoonstellingen.

 

Overige archieven en beeldbanken en andere websites

 • Geschiedenis van Zuid-Holland
  Via deze website van het Het Provinciaal Historisch Centrum van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. wordt in samenwerking met verschillende organisaties de geschiedenis van Zuid-Holland onder de aandacht van een breed publiek gebracht.
 • Gemeentearchief Schiedam
  De website voor de Schiedamse historie.
 • Stadsarchief Rotterdam
  Het archief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten.
 • Nationaal Archief
  Bij het Nationaal Archief ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in 93 kilometer archieven, waaronder ook kaarten, tekeningen en foto’s. De archieven zijn afkomstig van: de centrale overheid, het graafschap Holland en de gewestelijke / provinciale bestuursinstellingen in Zuid-Holland, particuliere instellingen en privé-personen.
 • Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwwerken, keramiek, postzegels, affiches en krantenknipsels uit meer dan honderd Nederlandse musea, archieven en bibliotheken.
 • Beeldbank WO 2
  Alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) zijn bijeen gebracht in deze databank.
 • Oorlogsbronnen.nl
  Doorzoek de collecties in Nederland over de Tweede Wereldoorlog. Bevat met ingang van medio november 2017 ook de archiefbeschrijvingen van archievenwo2.nl

 

Delpher

Vul een woord in en begin met zoeken!