b viering 1 jaar jubileum

In de Bibliotheek Vlaardingen is op dinsdag 4 september tijdens de Week van de Alfabetisering het 1 jarig bestaan van B gevierd.

De B van Basisvaardigheden, Beter leren lezen en schrijven of rekenen, Begrijpen, Bibliotheek, Boeken, Budgetteren, Betaald werk vinden of Belastingaangifte doen via internet. Maar ook de letter B die iedereen kan lezen

 

 

Uitreiking certificaat door wethouder Jacky Silos aan mevr. VermeerResultaten
Tijdens de feestelijke viering werd kort teruggeblikt op wat er in 1 jaar tijd is bereikt. Meer dan 4000 bezoekers. Maar ook meer dan 50 actieve vrijwilligers waarvan de laatsten tijdens de viering een certificaat uitgereikt kregen van wethouder Jacky Silos.

Ook onthulde de wethouder de logo’s van een aantal nieuwe bondgenoten in de vorm van een haring.

 

Basisvaardigheden
Spreken, luisteren, lezen en schrijven in de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn noodzakelijk om jezelf uit te drukken en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Mensen die deze vaardigheden niet goed genoeg beheersen om mee te doen, noemen we laaggeletterd.

In Vlaardingen zijn zo’n 15.000 inwoners laaggeletterd.
Sinds een jaar kan iedereen met een vraag over basisvaardigheden terecht in de bibliotheek voor informatie en doorverwijzing naar passend aanbod.

 

Bondgenootschap Basisvaardigheden
Vorig jaar tekenden 8 belangrijke partners het Bondgenootschap Basisvaardigheden. In het eerste jaar van B zijn daar inmiddels 11 bondgenoten bijgekomen. Dat zijn:Het Albeda College, Bibliotheek Maassluis \Midden-Delfland, Bibliotheek Vlaardingen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Gemeente Vlaardingen, HorizonTaal, Humanitas Waterweg Noord, Minters, NL Educatie, Stichting Aanzet, Stichting Lezen & schrijven, Stichting Samen-Schrijven, Stichting Vlaardingen in Beweging, Stichting Vluchtelingenwerk, Stroomopwaarts, Tornante Trainingen, UWV, de Windwijzer, Zorgorganisatie eerst Lijn (ZEL).

b viering logo's in de vorm van een haring

 

In het Bondgenootschap verklaren de partners dat ze laaggeletterdheid op de agenda zetten, samenwerken aan preventie en vroegsignalering, aan herkenning en doorverwijzing en een compleet en doorlopend aanbod aanbieden. Ze monitoren, evalueren en groeien.

 

Foto: uitreiking certificaat links mevr. Vermeer, rechts wethouder Jacky Silos. 

 

 

Zoeken

Openingstijden

Volg ons: