inspiratiemiddag_Dieuwertje Blok Maandag 27 november 2017 organiseerden Bibliotheek en Gemeente Vlaardingen een succesvolle Inspiratiemiddag Basisvaardigheden op het Stadhuis.

De bijeenkomst ging over laaggeletterdheid. In Vlaardingen zijn zo’n 15.000 inwoners laaggeletterd.

Zij kunnen onvoldoende spreken, luisteren, lezen, schrijven, rekenen en zijn niet digitaal vaardig genoeg om zelfstandig mee te draaien in de samenleving.

 

 
inspiratiemiddag 250pix 3De middag was bedoeld voor ondernemers, directies, bestuurders, beleidsambtenaren en specialisten. Er waren 45 mensen afkomstig van verschillende organisaties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Vlaardingen in Beweging, Humanitas en Minters. Maar ook het onderwijs, kinderopvang, de WMO Adviesraad en taalaanbieders waren vertegenwoordigd.

 

De middag werd gepresenteerd door Dieuwertje Blok, ambassadeur in de strijd tegen laaggeletterdheid. Zij vroeg bezoekers wat zij gaan doen aan laaggeletterdheid. De antwoorden varieerden. Van medewerkers trainen in herkennen en doorverwijzen tot ambassadeur worden en het onderwerp op de kaart zetten.

 

Download de verschillende presentaties (pdf):

 

De inspiratiemiddag leverde aan aantal nieuwe en zeer relevante deelnemers op voor het Bondgenootschap Basisvaardigheden. In het Bondgenootschap verklaren de ondertekenaars het belangrijk te vinden dat alle mensen in Vlaardingen voldoende basisvaardigheden beheersen. Oftewel, dat zij kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven in de Nederlandse taal, rekenen en over voldoende digitale vaardigheden beschikken.

 

inspiratiemiddag 250pix 1  inspiratiemiddag  

 

Foto's Maarten Roukema:

Bovenaan links: Dieuwertje Blok

Rechtsboven: Wat kan jij doen aan laaggeletterdheid? Presentatie Emmy Rijsdijk.

Links: medewerkers van Humanitas gaan het Bondgenootschap Basisvaardigheden tekenen en zich inzetten als ambassadeur.

inspiratiemiddag Midden: medewerkers van het CJG gaan activiteiten aanbieden voor laaggeletterden.

inspiratiemiddagRechtsonder: Vlaardingen in Beweging gaat medewerkers en vrijwilligers trainen, het bondgenootschap Basisvaardigheden tekenen, vrijwilligers werven, zich inzetten als ambassadeur.