De B van Beter leren spreken, lezen en schrijven...

Wil je weten waar je als volwassene in Vlaardingen terecht kan voor beter leren spreken, lezen, schrijven, rekenen of beter leren internet te gebruiken?

Kom dan naar de inloopspreekuren in de Bibliotheek Vlaardingen.
Vertel ons je vraag of wens. Wij wijzen je de weg. 

Informatie voor docenten en organisaties

Voor docenten en cursisten biedt B verschillende mogelijkheden.

Ook organisaties die zich willen inzetten voor bestrijding van laaggeletterdheid zijn van harte welkom in het Bondgenootschap Basisvaardigheden!  

Word taalvrijwilliger bij Bibliotheek Vlaardingen!

Spreken, luisteren, lezen en schrijven in de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn noodzakelijk om jezelf uit te drukken en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Mensen die deze vaardigheden niet goed genoeg beheersen om mee te doen, noemen we laaggeletterd.

In Vlaardingen zijn ruim 15.000 inwoners laaggeletterd. 

Samen strijden tegen laaggeletterdheid werkt

Op dinsdag 9 juli tekenden 8 nieuwe organisaties het Bondgenootschap Basisvaardigheden. In het Bondgenootschap verklaren de ondertekenaars het belangrijk te vinden dat alle mensen in Vlaardingen voldoende basisvaardigheden beheersen. Met andere woorden: dat zij kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven in de Nederlandse taal, rekenen en over voldoende digitale vaardigheden beschikken.